Демир Капия

 

 

Демир Капия е с местонахождение пред навлизането в живописната част на каньона на Демиркапийската Клисура, непосредственно покрай Вардар, автопътя и железопътната линия Скопие - Солун. Спада в крайграничната територия с Република Гърция, с отдалеченост на общинският център от 60 километри от македонско - гръцката граница. Селището е равно, на надморска височина 110 - 130 метра. От Неготино е отдалечена на 19 километри. Областта е малка и обхваща пространство от около 4 км2.

 

В община Демир Капия се срещат разнообразни климатични характеристики на медитерантският, континенталният и планинският климат. Предимно преовладават две направления на ветрове:северен (Вардарец) и южен (медитерантски - Юго). Средната годишна температура  възлиза на 13,8оС.

Температурата на почвата рядко е по- низка от 0оС,което е от специялно значение за развитие на земеделското стопанство. Годишната сума на слънчеви часове, възлиза на 2.322,6 часа.

 

 

Пещера Бела Вода - Намира се покрай старият път за Гевгелия, с обща дължина на пещерните канали от 955 метра. Горният канал  притежава пещерско бижу, а долният канал е млад по своето настаняване и на дъното има пясъци,което подсказва на частично воднотечение през пещерата. На края на канала се намира  Маргаритно Езеро с радиус от 8 х 12 метра и дълбочина от 4 до 8 метра.

 

Пещера Змейовец - Съставена е от две части: едната има дължина от 150 метра и кръгла форма,а другият има дължина от 40 метра. Пещерата е богата с украсяващи предмети:драперии, сталактити и сталагмити. Отвора на Змейовец е голям, но затова  два и половина километри, трябва да се върви пеш.

 

Канадски див орех, който го има единственно в Демир Капия. Говори се, че са го  донесли работниците от времето на строежа на жлезопътната линия.

 

Вардар в Демиркапийската Клисура Най - малката, но една от най  - хубавите клисури на Вардар в Македония.

Демиркапийската клисура е планинска и дълга около 30 км.

Демир Капия има важна географско - транспортна повързаност. Известно е, че по долината на реката Вардар, още в минали времена , преминавал значителният Вардарски път, който водел от Солун и Пела на юг, преминавал през Демиркапийската Клисура и ги свързвал на север градовете Антигонеа (Неготино) 

 

 

Един от петте обекти в Македония под защитата на UNESCO - Винария Еленови, предлага прекрасна приказка с комплектна винна разходка и дегустация. Произвеждат се червени и бяли вина, от които една част се съхраняват в барик, а остатъка в систерни. Тук, ще го почувствате духът на миналото на едно кралско имущество, днес преточено в модерен обект с приятна обстановка. От 2003 година, имуществото е поставено под защита на Управлението за защита на културното наследство, а няколко години по-късно и под защита на UNESCO.

 

Демиркапийската Клисура е един от най-богатите орнитоложки резервати

в Европа, включена в мрежата за защита на областите EMERALD. Тук, може да се срещнат повече грабливи птици: бял и египетски мършоядец, златен прел, орел - змияр, орел - мишелов, също така и други рядки типови на птици. Бялоглавият орел, присъстващ в тази клисура, който, принадлежи на тип Falcinoformes - птици грабливци, е защитен със закон.

 

Стоби, Била Зора (Велес) и Скупи (Скопие). По долината на Вардар, днес води международният автопът Е-75, който както и железопътната линия,има областно значение.

Демир Капия е селище със земеделска дейност и със значително увеличение на населението. От 1.900 жители през 1961 година, през 2002 година,броят на населението се е увеличил на около 3.500 жители.

 

Музеят  в Демир Капия е създаден през 2010 година и разполага с три изложби: изложба на вина, единственна  от такъв тип в Македония, архиологична изложба и галерия с център за презентация. С импозантна бройка на артефакти, съвременни техники за презентация и ексклузивен интерийор, Музеят  на виното се превръща в неотминаваща дестинация за домашните и за туристите от чужбина. Тази културна съкровищница, постоянно обогатява своите съдържания.

 

 

Традицията за празнуване на покровителите на лозарството и винарството от антично време продължава до настоящем, с празнуване на християнският покровител на лозарството Св.Трифон. Тържеството е посветено на запазване на традиционалните стойности и на културното наследство от тези краища. В продължение на манифестацията се провеждат  състезания за най-добро вино и най-добра ракия, и най-добре приготвена радиционална храна, организират се трибуни, свързани с лозарството, изложби и аукции на архивни вина, същевременно и различни културно - художественни програми.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.