Kolede - Vasilica

 

Vasilica

Vasilica në kalendarin e vjetër Julian është e njejta si Viti i Ri në atë Gregorian, por festohet në 13 janar. Banorët e Vevçanit e festojnë me shumë ushqime, verë dhe muzikë, bashkë me karnevalin e pashmangshëm, autentik dhe ritual të Vevçanit.

Vasiliçarët e vjetër janë të detyruar të pijnë pak verë të kuqe dhe në këto momente festive nuk është turp edhe në qoftë se teprohet pak me pijen. Karnevali përfundon me valle dhe me djegien e maskave në qendrën e Vevçanit, sepse mendohet se në këtë mënyrë e keqja do të shkatërohet përgjithmonë.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.