Rajoni Pçinja-Osogovo

Rajoni Pçinja-Osogovo

 

Rajoni i verës së Kratovës

Vreshtarija e Kratovës është e vendosur në rajonin e verës së Pçinjës në Maqedoni - Osogovë. Shumica llojeve të zakonshme të verës së kuqe janë: Cabernet Sauvignon, Gamay Noir, Gamay Teinturier, Pinot Noir dhe Vranec. Sa për verërat e bardha ato janë: Muscat Ottonel, Riesling, Sipon, Sauvignon Blanc dhe Zilavka.

 

 

Rajoni i verës së Kumanovës

Vreshtaria e Kumanovës është e vendosur në rajonin e verës së Pçinjës në Maqedoni - Osogovë. Shumica e llojeve të zakonshme të verës së kuqe janë: Cabernet Sauvignon, Gamay Noir, Gamay Teinturier, Pinot Noir dhe Vranec. Verërat e bardha janë: Muscat Ottonel, Riesling, Sipon, Sauvignon Blanc dhe Zilavka.

  

 

Rajoni i verës së Pijanecit

Vreshtaria e Pijanechcos është e vendosur në rajonin e verës Pçinja në Maqedoni - Osogovë. Shumica llojeve të zakonshme të verës së kuqe janë: Cabernet Sauvignon, Gamay Noir, Gamay Teinturier, Pinot Noir dhe Vranec. Verërat e bardha janë: Muscat Ottonel, Riesling, Sipon, Sauvignon Blanc dhe Zilavka.

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.